REGULAMIN  MARATONU – INDOOR CYCLING 

1. Cel i nazwa imprezy: 

Orkiestrowy Lubuski Maraton Indoor Cycling & Running, zwany dalej „Maratonem” to impreza
dla trenujących na rowerach stacjonarnych oraz alternatywa dla miłośników rowerów szosowych i MTB oraz Biegaczy mająca na celu wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W wydarzeniu będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby posiadające tzw. paszport covidowy, dokument poświadczający status ozdrowieńca lub aktualny negatywny wynik testu na obecność koronawirusa

2. Organizator:

Włodzimierz Sosnówka , Firma Biegostacja oraz Fundacja My Aktywni

3. Termin/godzina/lokalizacja Maratonu:
 • 29.01.2022 r.
 • Centrum Rekreacyjno - Sportowe, ul. Sulechowska 41, Zielona Góra
 • Rejestracja uczestników w dniu Maratonu od godz. 12:00 
 • Czas trwania Maratonu: 14:00 – 17:30
4. Rezerwacja miejsca: 

Rezerwacji można dokonać telefonicznie, lub za pośrednictwem sms-a: 

 • Numer kontaktowy: Włodek 513-207-280

W terminie 3 dni od dokonania rezerwacji należy przesłać opłatę na konto podane w pkt 5. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Opłata za udział:

Podstawą uczestnictwa w Maratonie jest rezerwacja oraz dokonanie wpłaty w kwocie 120 pln, na numer konta
96 1930 1288 3261 0250 2883 0001 Bank BPS S.A O/ Wrocław. W Tytule przelewu podać imię i nazwisko Maraton WOŚP i rozmiar koszulki. W przypadku niedokonania wpłaty, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

 1. Termin zakończenia rezerwacji zostanie ogłoszony na fanpage'u.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału organizator nie zwraca opłaty za Maraton.
 3. Zasady przeprowadzenia Maratonu:

Maraton składa się z pięciu lekcji po 40 min. Pomiędzy lekcjami przewidziane są przerwy. Ponadto każdy uczestnik Maratonu ma prawo w zależności od potrzeby w każdej chwili zrobić sobie przerwę, a także ma prawo w każdym dogodnym dla niego momencie zakończyć swój udział w Maratonie.

6. Postanowienia końcowe:                                                                                                                                            
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Maratonu bez podania przyczyny.
 • W wydarzeniu będą mogły wziąć udział wyłącznie osoby posiadające tzw. paszport covidowy, dokument poświadczający status ozdrowieńca lub aktualny negatywny wynik testu na obecność koronawirusa
 • Organizator zapewnia szatnie, toalety, wodę, oraz przekąski.
 • Każdy z uczestników Maratonu startuje na własną odpowiedzialność i powinien sam ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie. Za wszystkie rzeczy pozostawione na terenie, na którym odbywa się Maraton oraz podczas jego trwania odpowiedzialność ponosi uczestnik Maratonu.
 • W razie zaistnienia jakichkolwiek w/w okoliczności, osoba poszkodowana zwalnia organizatora, z odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie (zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora), a także stwierdza, że nie będzie wnosić w stosunku do niego żadnych roszczeń.